اردوي تفريحي آهار (شكراب)

       

   

        

       

      

        

   

آدرس : میدان تجریش - خیابان شهید دربندی (مقصود بیک) - پلاک 45
تلفن : 22748900
آدرس رايانامه : payamehedayat_sch yahoo com
شماره اختصاصی پيامک : 30004363718667